Obowiązujące przepisy
Od 1 marca 2019 roku zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu i uczestnictwa w zawodach może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - lekarz rodzinny.
Ważność zaświadczenia może wynieść 1 rok a nie 6 miesięcy

Mały pomocnik medycyny sportowej

Przychodnie

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
ul. WYZWOLENIA 6 
00-570 WARSZAWA 
TEL.022-826-77-81 (polecamy kontakt bezpośredni) - przychodnia realizuje program badań sportowych dla dzieci z Warszawy


 PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ WILMED 
ul. LENTZA 35 
02-954 WARSZAWA 
TEL.022-651-98-61 

Carolina Medical Center Grupa Luxmed
02-757 Warszawa, 
ul. Pyry 5 
Rejestracja (zapisy) 
Telefon: +48 22 35 58 200 
e-mail: cmc@carolina.pl 
https://carolina.pl/kontakt/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej -COMS 
02-034 Warszawa, 
ul. Wawelska 5 
Rejestracja (zapisy) 
Telefon: +48 22 592 93 40 (do 43) 
e-mail: rejestracja@coms.pl 
  
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ PRO FAMILIA 
ul. BARTYCKA 22C 
00-716 WARSZAWA 
TEL.022-651-07-23 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ  
ul. WÓLCZYŃSKA 17A 
01-908 WARSZAWA 
TEL.022-834-80-19 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ MEDICA-MED 
ul. MODLIŃSKA 6 
03-216 WARSZAWA 
TEL.022-675-29-26 
 
PORADNIA SPORTOWO LEKARSKA PRZY INSTYTUCIE SPORTU  
ul. TRYLOGII 2/16 
01-982 WARSZAWA 
TEL.022-864-91-30 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ -VIVAMED 
ul. ZAMIEJSKA 17 
03-850 WARSZAWA 
TEL.022-679-28-83 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ –CORTEN MEDIC 
ul. PASAŻ URSYNOWSKI 9 
02-784 WARSZAWA 
TEL.022-363-26-15 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI-PRZYCHODNIA LEKARZY WOJSKOWYCH 
ul. MOKOTOWSKA 6A 
00-641 WARSZAWA 
TEL.022-825-85-99 
  
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ REKOL- MED 
ul. J.S. BACHA 2 
02-743 WARSZAWA 
TEL.022-647-12-52 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ  
ul. KROCHMALNA 3 LOK.320 
00-864 WARSZAWA 
TEL.022-624-52-82, 654-50-37 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ  
ul. NA UBOCZU 5 
02-791 WARSZAWA 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ  
ul. GRZYBOWSKA 3 5 
00-855 WARSZAWA 
TEL.022-624-71-80 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ  
ul. ABRAHAMA 16 
03-982 WARSZAWA 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ VITAMED 
ul. WILEŃSKA 18 
03-416 WARSZAWA 
TEL.022-670-13-36 , 670-49-25 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ  
ul. BERENSONA 11 
03-287 WARSZAWA 
TEL.022-737-50-50  
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ ENEL- MED 
ul. GILARSKA 86C 
03-589 WARSZAWA 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI 
ul. DZIECI WARSZAWY 29U 
02-495 WARSZAWA 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI 
ul. TOMCIA PALUCHA 37/LOK U5 
02-495 WARSZAWA 
TEL.022-668-43-17 
 
PORADNIA LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ SINUS  
ul. KEN 85 
02-777 WARSZAWA 
TEL.022-855-01-90 
 
PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI 
Ul. BRZESKA 12 
03-737 WARSZAWA 
TEL.022-698-03-76

Obowiązujące przepisy

Ustawa o sporcie-pełen akt tutaj
Rozdział 7 
Bezpieczeństwo w sporcie  
Art. 37.
1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.

Rozporządzenie-pełen akt tutaj
Rozdział 7 
Bezpieczeństwo w sporcie  
Art. 37.
1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.