Sprawdzenie numeru PESEL

Numer PESEL składa się z 11 cyfr, przy czym:
- pierwsze 6 cyfr pokazuje skróconą datę urodzenia - bez pierwszych dwóch cyfr roku RRMMDD. Dla urodzonych w roku 2000 i później do liczby dni miesięcy dodawana jest liczba 20, z kolei dla urodzonych przed 1900 jest dodane 80,
- kolejne 4 cyfry oznaczają, z których ostatnia oznacza również płeć - parzysta - kobiety a nieparzysta mężczyzn,
- ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, którą można wyliczyć w następujący sposób - kolejne cyfry pesel od pierwszej do dziesiątej są mnożone odpowiednio przez 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3. Ostatnia cyfra sumy tego wyrażenia jest odejmowana od liczby 10. Powstała w ten sposób cyfra jest 11 cyfrą numeru PESEL.


logo

UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.


UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności

DanielDarowizna
1 % OPP