$page_title = ""; //this is for breadcrumbs if I want a custom title other than the default $addCSS = "ol.k {list-style-type: lower-alpha;}; ol.c {list-style-type: decimal;} li {padding-inline-start: 15px;margin-top:10px;}"; //custom CSS for this page only $addscripts=""; include_once("../../Templates/Header_v2.php"); ?>

Polityka prywatności UKS Swim Team WilanówKim jesteśmy


Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym w formie uczniowskiego klubu sportowego pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy Swim Team Wilanów a naszą stroną internetową jest https://www.swimteamwilanow.com.pl


Dane osobowe


Członkowie Klubu - użytkownicy

Dane użytkowników - członków klubu, ich opiekunów, trenerów wprowadzone w ramach profili są przez nas przechowywane. Można je przeglądać i dokonywać zmian lub skasować poza danymi niezbędnymi do utrzymania członkostwa w klubie. Dane mogą zawierać dane wrażliwe związane z wymogami uprawiania sportu przez naszych członków klubu - badania sportowe o przydatności do uprawiania sportu. Mogą być one modyfikowane przez administratorów.


Ciasteczka użytkowników

Logowanie użytkowników pociąga za sobą utworzenie ciasteczek służących do obsługi procesu, które wygasają po wylogowaniu lub po miesiącu jeśli wybierzesz opcję "zapamiętaj mnie".


Media

Obrazy lub zdjęcia, które są przesyłane przez zarejestrowanych użytkowników, mogą zawierać dane lokalizacyjne, które następnie mogą być odczytane przez odwiedzających witrynę.


Osadzone treści

Treści osadzone z innych stron są tożsame z odwiedzeniem tychże stron bezpośrednio. Mogą one zachowywać informacje, dołączać swoje procesy i badać interakcje.


Prawa w związku z danymi

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.


Gdzie przesyłamy dane

Dane są procesowane w ramach naszej witryny w oparciu o usługi przetwarzania danych przez home.pl


Zasady przetwarzania danych osobowych

w Uczniowskim Klubie Sportowym Swim Team Wilanów


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) UKS Swim Team Wilanów informuje, że:


 1. Przetwarzamy dane osobowe członków, aby realizować cele statutowe naszego Klubu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Swim Team Wilanów z siedzibą przy ulicy Franciszka Klimaczaka 20/79 w Warszawie, kod pocztowy 02-797.
 3. Podstawy prawne przetwarzania przez Klub danych osobowych, w zakresie prowadzenia bieżącej działalności klubu są następujące:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której członkowie Klubu są stroną (np. świadczenie przez Klub nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, której członkowie są beneficjentami);
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie dokumentacji w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych, sprawozdawczych wobec jednostek samorządu terytorialnego dotujących działalność klubu);
  3. art. 9 ust. 1 lit. d RODO tj. w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez Klub (np. zaświadczenia lekarskie w celu dopuszczenia do treningów i/lub uzyskania licencji zawodniczej)
  4. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a).
 4. W zakresie przetwarzanych przez Klub danych osobowych członkowie lub ich opiekunowie mają prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  2. sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np. ustawa o podatku dochodowym)
 6. W związku z bieżącą działalnością Klubu, Państwa dane mogą być przekazywane:
  1. osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom oraz współpracownikom,
  2. odbiorcom danych takim jak: banki (w wyniku płatności składek), firmy ubezpieczeniowe (w przypadku zawierania polis ubezpieczeniowych), jednostki samorządu terytorialnego, kancelarie prawne,
  3. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (np. biuro rachunkowe).
 7. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących właścicielom danych osobowych uprawnień prosimy kierować na adres:
  UKS Swim Team Wilanów
  ul. Franciszka Klimczaka 20/79, 02-797 Warszawa
  lub na email: dpiascinski@swimteamwilanow.com.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia w poczet członków klubu, ponieważ uniemożliwi nam prowadzenie bieżącej działalności.

logo

UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.


UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności

DanielDarowizna
1 % OPP