Wyniki zawodników
Wprowadzony wstępny filtr RZ (rekordy życiowe). Skasuj tę wartość z pola wyszukiwania by zobaczyć wszystkie wyniki.  Rekordy życiowe pozostaną zaznaczone innym kolorem
W liście rozwijanej w nagłówku tabeli wybierz zawodnika.

Konkurencja Data FINA Czas 25 Zmiana Czas 50 Zmiana Klasa