Kadra trenerska

Mariusz Winogrodzki
 1. trener II klasy
 2. specjalista stylu klasycznego
 3. wielokrotny rekordzista Polski - pierwszy w Polsce zszedł poniżej 1 minuty na 100 klasycznym
 4. multimedalista Mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych juniorów i seniorów>
 5. 3 miejsce 50 m klasycznym na Mistrzostwach Europy Juniorów - Budapeszt 2005
 6. Wikipedia
 7. Swimrankings

Diana Ignaciuk
 1. trener II klasy

Monika Winogrodzka
 1. trener II klasy
 2. finalistka Mistrzostw Polski
 3. reprezentantka Kadry Narodowej

Sprawy finansowe

Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska: 94 1090 2590 0000 0001 3385 6074

Wysokości opłat i składek:
 1. jednorazowe wpisowe 200 zł (w nim: czepek klubowy i pierwsza licencja zawodnicza)
 2. składka miesięczna na 1. dziecko 450 zł
 3. składka miesięczna na 2. dziecko 350 zł
 4. składka miesięczna na trzecie i każde kolejne dziecko z jednej rodziny 250 zł
 5. pozostałe opłaty: startowe, wyjazdy, roczne licencje (opłaty za przedłużenie)

Jeden trening w tygodniu - zadzwoń!

Związki pływackie

Klub od samego początku istnienia należy do związków pływackich. Jest zarejestrowany w okręgu nr 14 (W-MOZP) pod pozycja 101


Dane klubu
Adres: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 20/79
NIP: 951 242 62 15
Region: 366172358

Adres prowadzenia zajęć: Centrum Sportu Wilanów, 02-972 Warszawa, ul. Wiertnicza 26a

Klub jest zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 628