Informacje o klubie

Dane klubu

Adres: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 20/79
NIP: 951 242 62 15
Regon: 366172358

Adres prowadzenia zajęć: Centrum Sportu Wilanów, 02-972 Warszawa, ul. Wiertnicza 26a

Klub jest zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 628

Sprawy finansowe

Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska: 94 1090 2590 0000 0001 3385 6074

Wysokości opłat i składek:
  1. jednorazowe wpisowe 200 zł (w nim: czepek klubowy i pierwsza licencja zawodnicza)
  2. składka miesięczna na 1. dziecko 450 zł
  3. składka miesięczna na 2. dziecko 350 zł
  4. składka miesięczna na trzecie i każde kolejne dziecko z jednej rodziny 250 zł
  5. pozostałe opłaty: startowe, wyjazdy, roczne licencje (opłaty za przedłużenie)

Jeden trening w tygodniu - zadzwoń!

Związki pływackie

Klub od samego początku istnienia należy do związków pływackich. Jest zarejestrowany w okręgu nr 14 (W-MOZP) pod pozycja 101

PZP logo Polski Związek Pływacki (PZP)

WMOZP logo Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki (W-MOZP)
logo

UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności

Daniel