Informacje o klubie

Dane klubu

Adres: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 20/79
NIP: 951 242 62 15
Regon: 366172358

Adres prowadzenia zajęć: Centrum Sportu Wilanów, 02-972 Warszawa, ul. Wiertnicza 26a

Klub jest zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 628

Sprawy finansowe

Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska: 94 1090 2590 0000 0001 3385 6074

Wysokości opłat i składek:
  1. jednorazowe wpisowe 250 zł
  2. składka miesięczna na 1. dziecko 550 zł
  3. składka miesięczna na 2. i każde kolejne dziecko 350 zł
  4. składka miesięczna nie jest pobierana za miesiące lipiec i sierpień - w pozostałe miesiące jest stała bez względu na ilość zajęć
  5. pozostałe opłaty: startowe za część zawodów, wyjazdy

Związki pływackie

Klub od samego początku istnienia należy do związków pływackich. Jest zarejestrowany w okręgu nr 14 (W-MOZP) pod pozycją 101

PZP logo Polski Związek Pływacki (PZP)

WMOZP logo Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki (W-MOZP)
logo

UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.


UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności

DanielDarowizna
1 % OPP